జూన్ లో మరో టెట్ || జూన్ 29న 10th ఫలితాలు

ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (TET) ను ఇంకొకసారి పెట్టించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. జూన్ 10 వ తేదీ నుంచి నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పెట్టిన

Read more