భారత మార్కెట్లో గూగుల్ హోమ్

టెక్నాలజీ దిగ్గజం అయినా గూగుల్ తన వాయిస్ యాక్టీవ్టెడ్ హోమ్,హోమ్ మినీ,స్పీకర్లను ఇండియాలో విడుదల చేయడం జరిగింది. ఇందులో హోమ్ స్పీకర్ 9999 రూపాయలు ఉండగా, హోమ్

Read more