స్టూడెంట్స్ కోసం Apple iPad 9.7 – inch (2018)

Apple కొత్తగా మార్కెట్ లోకి Apple iPad బడ్జెట్ iPad లను విడుదల చేసింది. ఈ iPad ధరలు వరసగా రూ. 27,990, 34,900 మరియు రూ.

Read more