టాప్ 10 బెస్ట్ Formal Shoes Under 1000 at flipkart

రూ.1000 ధర లోపు ఉన్న Formal Shoes  కోసం మీరు అన్వేసిస్తున్నారా? అలాగే Flipkart, అమెజాన్ ,paytm mall   వచ్చిన తరువాత బయట మర్కెట్లో సాండల్స్, స్లిప్పర్స్, షూస్ తీసుకోవడమే మానేశారు. కాబట్టి మీ కోసం Formal shoes ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మంచి కలర్, మెటీరియల్ గల Shoes ని ఇచ్చాము.మీకు నచ్చినట్ట్లైతే వెంటనే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎటువంటి సలహాలు సూచనలు కావాలన్నా మామలన్నీ సంప్రదించగలరు.

 

#1. Provogue Lace up Shoe For Men   రూ. 933

  black  కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

  మెటీరియల్ వచ్చేసి Synthetic Leather ఉండును

  దీని బరువు 332 గ్రాములుగా ఉండును. .

  Closure : Laced

  30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

  cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

  సైజు : 7,8,9

 

 

 

#2. Provogue Slip on Shoe For Men  రూ. 1049

   black కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

   మెటీరియల్ వచ్చేసి Mesh, synthetic Leatherఉండును

  దీని బరువు 364 గ్రాములుగా ఉండును. .

   Closure : Elastic Laced

   30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

   cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

   సైజు : 6,7,8,9

 

 

#3. Andrew Scott Men’s Brown Synthetic Slip On For Men  రూ. 699

   Brown కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

   మెటీరియల్ వచ్చేసి Synthetic Leather ఉండును

  దీని బరువు 400 గ్రాములుగా ఉండును. .

   Closure : Zippered

   30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

   cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

   సైజు : 8,9

 

 

 

#4. Kraasa 1018 Slip On Shoe For Men  రూ. 499

   Black blue, Black, Green, Maroon, Navy కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

   మెటీరియల్ వచ్చేసి సింథటిక్ లెదర్ ఉండును

  దీని బరువు 350 గ్రాములుగా ఉండును. .

   Closure : Laced

   30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

   cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

   సైజు : 6,7,8,9,10,11,12

 

 

 

 

#5. Provogue Lace up Shoe For Men  రూ. 963

  Black, Brown కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

   మెటీరియల్ వచ్చేసి Synthetic Leather ఉండును

  దీని బరువు 430 గ్రాములుగా ఉండును. .

   Closure : Laced

   30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

   cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

   సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

#6. Provogue Lace up Shoe For Men  రూ. 913

  Black, Tan కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

   మెటీరియల్ వచ్చేసి Synthetic Leather ఉండును

  దీని బరువు 398 గ్రాములుగా ఉండును. .

   Closure : Laced

   30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

   cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

   సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

#7. Bata Leo Men Synthetic Leather Slip On Shoes For Men  రూ. 979

  Black, Brown కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

   మెటీరియల్ వచ్చేసి  Leather ఉండును

  దీని బరువు 345 గ్రాములుగా ఉండును. .

   Closure : Laced

   30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

   cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

   సైజు : 7,8,9,10

 

 

 

 

#8. Provogue Lace up Shoe For Men  రూ. 952

  Black, Brown కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

   మెటీరియల్ వచ్చేసి Synthetic Leather ఉండును

  దీని బరువు 360 గ్రాములుగా ఉండును. .

   30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

   cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

   సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

#9. Provogue Lace Up For Men  రూ. 950

  Black, Brown కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

   మెటీరియల్ వచ్చేసి Synthetic Leather ఉండును

  దీని బరువు 380 గ్రాములుగా ఉండును. .

   Closure : Laced

   30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

   cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

   సైజు : 6,7,8,9,10

 

 

 

 

#10. Provogue Lace up Shoe For Men  రూ. 1049

  Black, Brown కలర్స్  ఉండును .

  Get Extra 10% Offers + Axis Bank 5% Offers

   మెటీరియల్ వచ్చేసి Geniune Leather ఉండును

  దీని బరువు 360 గ్రాములుగా ఉండును. .

   30 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

   cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

   సైజు : 7,8,9

 

 

 

ఏదైన మొబైల్/గాడ్జెట్స్ ఇక్కడ కొనవచ్చును.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *