రూ.1000 ధర లోపు టాప్ 5 Trimmers మే 2018

సాధారణంగా అందరూ మంచి Trimmer తీసుకోవాలని అనుకుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్. అందులో వున్నా ముఖ్యమైన ఫీచర్స్ ని చూస్తూవుంటాం. ముఖ్యంగా USB ports, warrenty, Fast Charging, Weight వంటి వాటిని పరిశీలిస్తాం.  ప్రస్తుతమున్న మార్కెట్ లో రోజు రోజుకి చాల Trimmer ను చూస్తూవుంటాం. కాబట్టి  మేము మరియు మా టీం కలిసి మీకు 1000 ధర లోపు మంచి  Trimmer  లను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు Trimmers  కు సంబంధించి ఎటువంటి సలహాలు కావాలన్నా క్రింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ లో తెలపండి.

 

#1. Philips QT4001/15 – Cordless Trimmer  రూ.1299

 

 Ideal For: Men

 For Body Grooming, Beard & Moustache

 Blade Material: Stainless Steel

 Washable Head

 పవర్ సోర్స్ :  బ్యాటరీ

 ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ఇందులోనే ఇచ్చారు

10 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

 cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

 

 

 

 

 

 

#2. Panasonic ER-GB30-K44B Cordless Trimmer  రూ.1275

 

 Ideal For: Men

 For Body Grooming, Beard & Moustache

 Blade Material: Stainless Steel

 Washable Head

 పవర్ సోర్స్ :  బ్యాటరీ

 ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ఇందులోనే ఇచ్చారు

10 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

 cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

 

 

 

 

 

 

#3. Philips BT1212/15 Beard Trimmer  రూ. 899

 

 Ideal For: Men

 For Body Grooming, Beard & Moustache

 Blade Material: Stainless Steel

 Washable Head

 పవర్ సోర్స్ :  బ్యాటరీ

 ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ఇందులోనే ఇచ్చారు

10 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

 cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

 

 

 

 

#4. Nova Prime Series NHT 1087 Turbo power Cordless Trimmer  రూ.899

 

 Ideal For: Men

 For Body Grooming, Beard & Moustache

 Blade Material: Stainless Steel

 Washable Head

 పవర్ సోర్స్ :  బ్యాటరీ

 ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ఇందులోనే ఇచ్చారు

10 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

 cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

 

 

 

 

#5. Nova NHT 1091 PRO CUT Cordless Trimmer  రూ.899

 

 Ideal For: Men

 For Body Grooming, Beard & Moustache

 Blade Material: Stainless Steel

 Washable Head

 పవర్ సోర్స్ :  బ్యాటరీ

 ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ఇందులోనే ఇచ్చారు

10 రోజులు లోపు  ఎక్స్-చేంజ్ చేయవచ్చును.

 cash on delivery సదుపాయం కూడా ఉండును.

 

 

 

 

 

ఏదైన మొబైల్/గాడ్జెట్స్ ఇక్కడ కొనవచ్చును.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *