రూ. 1000 ధర లోపు టాప్ 10 హెడ్ ఫోన్స్ (మే 2018)

రూ.1000 ధర లోపు ఉన్న Headphones  కోసం మీరు అన్వేసిస్తున్నారా? అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్వ, అమెజాన్ ,paytm mall  వచ్చిన తరువాత బయట మర్కెట్లో హెడ్ ఫోన్స్, బ్లూ టూత్, ఇయర్ ఫోన్స్  తీసుకోవడమే మానేశారు. కాబట్టి మీ కోసం హెడ్ ఫోన్స్ ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మంచి కలర్, మెటీరియల్ గల హెడ్ ఫోన్స్ ని ఇచ్చాము.మీకు నచ్చినట్ట్లైతే వెంటనే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎటువంటి సలహాలు సూచనలు కావాలన్నా మామలన్నీ సంప్రదించగలరు.

 

#1. JBL C100SI In-Ear Headphones with Mic (Black)  రూ. 799

Headphone    :    In-Ear

Headphone    :    weight  50 grams

Microphone   :    Yes

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    16 Ohms

 

 

#2. boAt BassHeads 225 In-Ear Super Extra Bass Headphones  రూ. 599

Headphone    :    In-Ear

Headphone    :    weight  18 grams

Microphone   :    No

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    16 Ohms

 

 

 

#3. Sennheiser CX 180 Street II In-Ear Headphone (Black), without Mic  రూ. 810

 

Headphone    :    In-Ear

Headphone    :    weight  4.8 grams

Microphone   :    No

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    16 Ohms

 

 

 

#4. Mi Earphones Basic  రూ. 399

Headphone    :    In-Ear

Headphone    :    weight  14 grams

Microphone   :    Yes

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    16 Ohms

 

 

 

#5. boAt BassHeads 225 In-Ear Super Extra Bass Headphones  రూ. 579

 

Headphone    :    In-Ear

Headphone    :    weight  18 grams

Microphone   :    Yes

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    16 Ohms

 

 

#6. Sony MDR-ZX110A On-Ear Stereo Headphones

  రూ. 579

 

 

 

Headphone    :    On-Ear

Headphone    :    weight  190 grams

Microphone   :    No

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    32 Ohms

 

 

 

#7. Sennheiser CX 275 S In -Ear Universal Mobile Headphone With Mic  రూ. 1674

 

Headphone    :    In-Ear

Headphone    :    weight  14 grams

Microphone   :    Yes

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    32 Ohms

 

 

 

#8. Mi Earphones Basic  రూ. 399

 

Headphone    :    In-Ear

Headphone    :    weight  14 grams

Microphone   :    Yes

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    16 Ohms

 

 

#9. boAt Nirvanaa Uno In-Ear Earphones with Mic

 రూ. 599

 

Headphone    :    In-Ear

Headphone    :    weight  20 grams

Microphone   :    Yes

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    16 Ohms

 

 

 

#10. boAt Nirvanaa Uno In-Ear Earphones with Mic

 రూ. 799

 

Headphone    :    In-Ear

Headphone    :    weight  19 grams

Microphone   :    Yes

Plug type       :    3.5 mm

Impedance    :    16 Ohms

 

 

 

 

 

 

ఏదైన మొబైల్/గాడ్జెట్స్ ఇక్కడ కొనవచ్చును.

Anusha Reddy

Hi Guys! My name is Anusha Reddy and I’m 21 years old blogger. A Telugu blog helps that all Telugu people to simple and easy understand the technology updates. Here you can see complete information about Latest technology related News and latest News, Fashion, Home Appliance and Mobile & Gadget Reviews .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *